Velkommen til vores kursusportal

Søg om tilskud til dit kursus

Få tilskud til efteruddannelse

Hvis du tager på kursus hos os, kan der være være flere muligheder for at søge om økonomisk støtte til din efteruddannelse.

Mahamad_Saada_smilende_web22-removebg-preview
raadgivning-ikon
Få VEU-godtgørelse
På dit AMU-kursus
money-bag-white-ikon
Økonomisk støtte
Til befordring
Engineering ikon
Ansøg om støtte
Fra en kompetencefond
open-book-white-ikon
Få SVU når du
tager et FVU-kursus
Glade-kursister-på-Rugårdsvej_2022
Kan jeg få VEU-godtgørelse? Og hvordan?

VEU-godtgørelse gives til AMU-kurser

VEU-godtgørelse er en kompensation fra staten, som gives til virksomheder, der betaler sine medarbejderes AMU-kursus. Din virksomhed kan modtage VEU-godtgørelse for den tid du er væk fra dit arbejde for at blive klogere, hvis du opfylder et af følgende krav:

 • er ufaglært
 • har en erhvervsuddannelse fx salgsassistent, kontoruddannet, tømrer, frisør o. lign.
 • ikke har brugt din videregående uddannelse i 5 år eller mere

Hvordan søger du om VEU-godtgørelse?

Selvom det er din virksomhed, der modtager VEU-godtgørelsen, er det dig, der skal ansøge om den, når du tilmelder dig kurset. Hvis du allerede er tilmeldt og ikke har fået søgt VEU-godtgørelse, kan du logge på voksenuddannelse.dk, og ansøge om VEU-godtgørelsen her. Du skal dog have ansøgt om VEU-godtgørelse inden kursusstart.

AMU-kurser
Tilskud til befordring samt kost og logi
Som kursist på et AMU-kursus, har du mulighed for at søge om befordringstilskud og tilskud til kost og logi. Har du spørgsmål til befordring eller kost og logi, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Lena Baunsgaard Pedersen.
Befordringstilskudarrow

Hvis du opfylder et af følgende krav og er tilmeldt et AMU-kursus, kan du søge om befordringstilskud:

 • er ufaglært
 • har en erhvervsuddannelse
 • ikke har brugt din videregående uddannelse i 5 år eller mere

Læs mere om gældende regler på uvm.dk

Tilskud til befordring beregnes ud fra afstanden fra din bopæl (folkeregisteradresse) til kursusstedet. Det betyder ikke noget, om du selv kører i bil, tager offentlig transport mv.

Hvis du tager frem og tilbage hver dag (daglig befordring), kan du få tilskud til befordring for de kilometer, der ligger ud over 24 km, dog højst 576 km pr. dag. Er du indkvarteret under kurset, kan du få tilskud til befordring på de dage, du rejser ud og hjem.

Foregår kurset flere steder samme dag, beregnes tilskuddet ud fra den kursusadresse, der ligger længst væk fra din bopæl.

Du kan ikke få tilskud til befordring for hele dage, hvor du har fjernundervisning, eller hvor undervisningen foregår på din arbejdsplads.

Tilskud til kost og logiarrow

Du er berettiget til tilskud til kost og logi hvis du har mere end 60 km transport fra din bopæl (folkeregisteradresse) til kursusstedet eller hvis det er uhensigtsmæssigt at du kører frem og tilbage. Tilskuddet er højst på 550 kr. pr. overnatning inklusiv kost.

Se gældende regler på uvm.dk

Hvordan søger du om tilskuddet?

Du skal søge om tilskud til kost og logi når du tilmelder dig dit AMU-kursus. Hvis du allerede har tilmeldt dig, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk igen og ansøge. Du skal søge om tilskuddet inden kursusstart. Ved første kursusdag modtager du en blanket, som du skal udfylde og aflevere i receptionen.

Du har mulighed for at overnatte på vores kursuscenter på Rugårdsvej 286. Her har vi værelse og mulighed for at købe morgenmad. Send en mail til kurser@tietgen.dk hvis du vil vide mere. Hvis du overnatter andre steder, skal du komme med dokumentation for din overnatning og evt. udlæg til kost.

Glade-kursister-spiser-kage_gartneriforlob2022
Kompetencefonde

Find din kompetencefond

Hvis du er ansat på en overenskomst, så er der stor sandsynlighed for, at du har ret til betalt efteruddannelse i din arbejdstid gennem en kompetencefond. Der findes et hav af brancheorganisationer og kompcetencefonde, som du kan dykke ned i. Vi lister her de mest anvendte op:

Kompetencefonde for offentlige ansatte

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Brancheorganisationer for privat ansatte

Dansk Industri, HK Handel og HK Privat
GLS-A, 3F og Dansk Metal
Industriens Kompetenceudviklingsfond
Transportens udviklingsfond
Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond

 

 

Kompetencefondene giver bl.a. økonomisk tilskud til AMU-kurser

Kommunikation
Ledelse og projektledelse
Salg og markedsføring
1+

Salgsforløb til sælgere i detail - Retail Sales

Startdato 3. apr. 2024
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Kommunikation
Ledelse og projektledelse

Lederuddannelse for transportsektoren

Startdato Er på vej
Pris fra 2.704,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Bæredygtighed
Kommunikation
Ledelse og projektledelse
1+

Kommunikation i en bæredygtig virksomhed

Startdato 23. sep. 2024
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Administration
Bæredygtighed
Kommunikation
Økonomi og regnskab
2+

Bæredygtighedsrapportering

Startdato 2. sep. 2024
Pris fra 2.288,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Administration
Bæredygtighed
Kommunikation
1+

Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Startdato 11. sep. 2024
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Administration
Bæredygtighed
Kommunikation
Økonomi og regnskab
2+

Virksomhedens klimaregnskab

Startdato 13. sep. 2024
Pris fra 208,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Grafisk design
Kommunikation
Salg og markedsføring
Sociale medier
Web og data
3+

SoMe-hajen

Startdato Løbende
Pris fra 2.496,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Administration
Kommunikation
Web og data
1+

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Startdato 30. maj 2024
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Kommunikation
Salg og markedsføring

Kundeservice i turist- og rejsebranchen

Startdato Er på vej
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Administration
Kommunikation

Virksomhedskommunikation med e-mail

Startdato 4. sep. 2024
Pris fra 416,-
Kursustype AMU-kursus
Læs mere
Svetlana_1200x1200
Statens VoksenUddannelsesstøtte - SVU

Tilskud til FVU og ordblindeundervisning

Hvis du er kursist på et af vores FVU-tilbud eller på vores ordblindeundervisning og er i arbejde, kan du søge om SVU. SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at tage efteruddannelse i arbejdstiden.

Du kan få SVU hvis du:

 • er i arbejde
 • er mellem 25 år og folkepensionsalderen
 • er dansk statsborger eller bor i Danmark
 • er kursist på enten FVU eller ordblindeundervisning
 • er studieaktiv
 • ikke modtager anden offentlig støtte, der dækker din elevomkostninger
 • ikke har ret til løn fra et praktiksted

Du skal søge SVU på svu.dk.