Velkommen til vores kursusportal

Vil du være leder?

Grundlæggende lederuddannelse

På den grundlæggende lederuddannelse får du viden om forskellige ledelsesstile og ledelsesroller. Uddannelsen er på 15 undervisningsdage bestående af seks moduler fordelt ud over tre måneder.

Dan-Clausen_Grundlæggende-lederuddannelse2023_1200x1200-removebg
 • Indhold
 • Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab
 • Modul 2: Kommunikation
 • Modul 3: Konflikthåndtering
 • Modul 4: Situationsbestemt ledelse
 • Modul 5: Grøn omstilling og bæredygtighed
 • Modul 6: Forandringsledelse

Modul 1: Ledelse og det personlige lederskab

På første modul arbejder du med at forstå dig selv som leder. På ‘Ledelse og det personlige lederskab’ kigger du på din egen rolle i forbindelse med samarbejdet i dit team – hvad kan du gøre for at fremme samarbejdet, for at skabe motivation og for at spille dine medarbejdere gode?

Efter 3 dage får du:

 • Et billede af dig selv som leder
 • Selvindsigt - hvad er dine udfordringer og mål som leder
 • Viden om lederrollen, ledelsesteorier og ledelsesbegreber
 • Redskaber til planlægning, prioritering og uddelegering af opgaver
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering

Se planlagte startdatoer for modulet her

Modul 2: Kommunikation

Modul 2 handler om kommunikation, hvor du får værktøjer til at kommunikere med overblik, retning og klare budskaber. På de første to dage lærer du, hvordan du med fordel justerer din kommunikation alt efter hvem du taler med, og hvordan du kommunikerer personligt og med gennemslagskraft, så du selv træder tydeligt frem. Ligeledes lærer du at skabe motivation og positive samarbejdsrelationer gennem din kommunikation til andre. Den sidste dag på dette modul sætter vi fokus på mødeledelse og vigtigheden i at indkalde til konstruktive og meningsfulde møder, hvor du kommunikere en klar dagsorden ud.

Modulet er sammensat af to kurser: Kommunikation som ledelsesværktøj og Mødeledelse, og tager 3 dage.

Efter 3 dage får du indsigt i: 

 • Hvad god kommunikation er
 • Aktiv lytning og at fange signaler
 • Spørgeteknik og at give feedback
 • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering
 • Viden om stresshåndtering hos medarbejdere

Se planlagte startdatoer her:
Kommunikation som ledelsesværktøj
Mødeledelse

Modul 3: Konflikthåndtering

På modul 3 dykker vi ned i konflikthåndtering. Som leder skal du have kendskab til konflikter og vide hvordan du kan nedtrappe dem og løse dem på bedste vis. Du skal kende til reaktionerne, så du kan forebygge og løse konflikter, når og hvis de opstår på arbejdspladsen.

På ‘Konflikthåndtering’ lærer du at identificere konflikter, nedtrappe dem og løse dem. Du lærer også at gennemføre vanskelige samtaler med medarbejdere, der har været involveret i konflikterne.

Efter 2 dage får du: 

 • Indsigt i konflikters natur og hvordan de opstår
 • Indsigt i konflikttrappen og forskellige type konflikter
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Værktøjer til at håndtere vanskelige samtaler. herunder den adfærdskorrigerende samtale

Se planlagte startdatoer for modulet her

Modul 4: Situationsbestemt ledelse

På ‘Situationsbestemt ledelse’ lærer du at tilpasse måden at lede på ud fra den udfordring eller medarbejder du står over for. Du introduceres til forskellige ledelsesstile og ledelsesværktøjer, som hjælper dig til at lede med udgangspunkt i situationen.

Situationsbestemt ledelse er et brugbart værktøj for ledere, der skal forsøge at håndtere en dynamisk hverdag med forskellige medarbejdere og et hav af opgaver. Derfor introduceres du også til forskellige medarbejdertyper og hvordan typerne skal ledes for at skabe motivation og trivsel.

Efter 2 dage får du: 

Se planlagte startdatoer for modulet her

Modul 5: Grøn omstilling og bæredygtighed

På ‘Grøn omstilling og bæredygtighed’ dykker du ned i begreberne grøn omstilling, bæredygtighed og FNs 17 verdensmål. Du får en forståelse for, hvad de betyder for en virksomhed og komme til at arbejde med alle tre begreber ud fra en leders synspunkt. Du bliver klogere på, hvordan man som leder kan motivere og engagere sine medarbejdere i arbejdet med grøn omstilling og bæredygtige løsninger.

Efter 2 dage kan du

 • lede den grønne omstilling i virksomheden
 • finde bæredygtige løsninger, som fremmer både kultur og vækst

Se planlagte startdatoer for modulet her

Modul 6: Forandringsledelse

På 6. og sidste modul, skal du arbejde med forandringsledelse. Her kigger vi på hvad medarbejderinvolvering er, og hvorfor det er så værdifuldt for en virksomhed eller organisation. Vi dykker ned i lederens rolle i forhold til medarbejderinvolvering og motivation, og ser på, hvordan du som leder, kan være med til at motivere og involvere dine medarbejdere, for på den måde at skabe trivsel og arbejdsglæde.

Efter 3 dage kan du

 • involvere dine medarbejdere i beslutningsprocesser
 • lytte og arbejde videre med medarbejderidéer
 • arbejde strategisk og praktisk med motivation, effektivitet og tilfredshed hos dine medarbejdere
 • bruge forskellige værktøjer, som kan skabe trivsel og arbejdsglæde

Se planlagte startdatoer for modulet her