Velkommen til vores kursusportal
Økonomi og regnskab

Matematik B

På matematik B arbejder du med matematiske begreber og simple ræsonnementer på papir og med IT-værktøjer.
Startdato - Klasseundervisning
8. jul. 2024 15. aug. 2024 (online) 1. nov. 2024
Priser
Gymnasiel supplering: fra 0 kr. Enkeltfag: 550 kr.
Sted
Rugårdsvej 286 Odense NV

Gymnasial supplering eller enkeltfag?
Du kan blive optaget på gymnasial supplering, hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, en eud eller en eux, 1. del. Du har desuden tidligere fuldført undervisning i Matematik C, og du har planlagt at fortsætte på en konkret videregående uddannelse, hvor faget er et optagelseskrav. Hvis du ikke opfylder disse tre krav, kan du tage faget som enkeltfag.

Læs Matematik B, fordi

 • du skal bruge niveauet for at komme ind på en videregående uddannelse.
 • du har brug for niveauet i dit arbejde eller anden relation.

Indhold

På Matematik B lærer du følgende:

 • grundlæggende regnefærdigheder
 • grundlæggende funktionskendskab
 • ligningsløsning
 • differentialregning
 • lineær programmering
 • finansiel regning
 • beskrivende og analytisk statistik
 • sandsynlighedsregning

På Matematik B får du samme faglige indhold som på det tilsvarende fag på gymnasiet.

Eksamen

Du afslutter Matematik B med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Forud for den mundtlige eksamen skal du udarbejde en besvarelse på et centralt stillet opgavesæt (projektprøven).

Den mundtlige prøve inddrager din besvarelse på projektprøven, emneopgaver fra undervisningen og små ukendte opgaver.

Eksamen varer 30 minutter, og du har 60 minutters forberedelsestid.

 

Klassisk undervisning eller onlineforløb

Vi tilbyder faget som intensivt 2-måneders tilstedeværelsesforløb eller som halvårligt onlinekursus.

På tilstedeværelsesforløbet har du undervisning i dagtimerne på alle hverdage i kursusperioden. Du er på et fast hold med en underviser, der gennemgår teori og faciliterer daglige øvelser. Du laver desuden afleveringsopgaver og lektier uden for undervisningstiden. Hele undervisningsforløbet foregår på vores kursuscenter i Odense.

Vores onlinekusus tager du gennem vores læringssystem. Kurset inkluderer en række fælles undervisningsaftaler via online konference, selvstændigt arbejde og opgaver, der kommenteres af underviser. Du kan få hjælp til konferencer eller henvende dig i læringssystemet. Vi garanterer et svar inden for 24 hverdagstimer. Hele undervisningsforløbet gennemføres online, men eksaminer foregår på vores kursuscenter i Odense.

 

Tilmeld dig

Har du brug for hjælp under din tilmeldingsproces, er du meget velkommen til at kontakte vores kursussekretær, som kan hjælpe dig med at afklare dine spørgsmål.

Kursusinformationer

Happy women sitting and talking to each other
Step by step

Sådan tilmelder du dig

 • 1.
  Find fag
  Find det fag, du vil supplere og klik på tilmeld.
 • 2.
  Vælg enkeltfag eller gymnasial supplering
  Vælg efterfølgende mellem enkelfag eller gymnasial supplering. Vær opmærksom på kravene for gymnasial supplering.
 • 3.
  Tilmelding: Enkeltfag
  Vælger du enkeltfagskursus, skal du bare gennemgå tilmeldingen her på sitet, og du vil modtage en bekræftelse på mail.
 • 4.
  Tilmelding: Gymnasial supplering
  Vælger du gymnasial supplering, videresendes du til Odense Katedralskole, hvor din endelig tilmelding sker.