Velkommen til vores kursusportal
  • AMU-kurser for virksomheder
  • Tilmelding til AMU-kursus
  • Afbud, afmelding og udeblivelse
  • VEU-godtgørelse
  • Forhindret i at deltage
  • Fleksibel deltagerbetaling

Tilmelding til AMU-kursus

Al tilmelding til AMU-kurser foregår på den offentlige portal voksenuddannelse.dk. For at kunne tilmelde dine medarbejdere, skal du logge ind med din virksomheds digitale signatur eller MitID.

Afbud, afmelding og udeblivelse

Medmindre andet er aftalt, skal der meldes afbud så tidligt som mulig og minimum fem hverdage før kursusstart.

Ved framelding senere end en uge før kursusstart, eller en udeblivelse, opkræver TietgenSkolen et afmeldegebyr på 2.500 kr.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at erstatte kursisten med en anden medarbejder uden at blive opkrævet et afmeldegebyr.

VEU-godtgørelse

Hvis du som arbejdsgiver har sendt en eller flere medarbejdere på et AMU-kursus hos os, har du mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for tabt arbejdstid, hvis medarbejderne enten er ufaglærte eller faglærte. VEU-godtgørelse er kompensation fra staten og skal søges på voksenuddannelse.dk i forbindelse med kursustilmelding. Hvis tilmeldingen allerede er sket, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk og søge om VEU-godtgørelse under min profil. VEU-godtgørelsen skal være søgt inden kursusstart. Det er AUB, der håndterer udbetalingen af VEU-godtgørelsen. Derfor er det dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til VEU. Læs mere om VEU-godtgørelse.

Forhindret i at deltage

Hvis en medarbejder er forhindret i at deltage, bedes du, eller medarbejderen, rette henvendelse til vores kursusadministration på kurser@tietgen.dk eller på tlf. 65 45 25 00 hurtigst muligt.

Læs mere om regler for afmelding og afbud under punktet ovenover.

Fleksibel deltagerbetaling

Deltagerbetalingen kan tillægges et beløb for særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det tillagte beløb kan ikke overstige et beløbsloft, som ministeren fastsætter. Spørg en af vores kursussekretærer for mere information.

mand-ved-pc_1000x1000
Gratis tilbud om hjælp til læsning og stavning

Specialpædagogisk støtte

Når du tager på kursus hos os, kan du få hjælp til læsning eller andet du kan have brug for, for at kunne gennemføre et kursus på lige fod med alle andre. Specialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, som har svært ved at skrive, stave eller læse. Vi kan tilbyde dig hjælpemidler, så du kan komme godt gennem dit kursus.

  • AMU-kurser for beskæftigede
  • Deltagerbetaling
  • VEU-godtgørelse

Deltagerbetaling

Er du ufaglært eller faglært med en erhvervsuddannelse gælder følgende regler for dig:

Du kan deltage på alle vores AMU-kurser til den laveste pris - den vi kalder 'AMU-pris'.

Kursusprisen dækker over deltagelse i undervisning og lån af kursusmaterialer. Kursusmaterialerne ligger tilgængelig på vores undervisningsplatform under hele kurset, så du altid har dem hos dig.

Har du en videregående uddannelse som fx en akademiuddannelse, en professionsbachelor eller en universitetsuddannelse gælder følgende regler for dig:

Du kan deltage på alle vores AMU-kurser og skal betale fuld pris for deltagelse - det vi kalder 'Udenfor målgruppe'.

Kursusprisen dækker over deltagelse i undervisning og lån af kursusmaterialer. Kursusmaterialerne ligger tilgængelig på vores undervisningsplatform under hele kurset, så du altid har dem hos dig.

VEU-godtgørelse

Du eller din virksomhed kan modtage VEU-godtgørelse under kurset, hvis du din uddannelsesbaggrund er ufaglært eller faglært med en erhvervsuddannelse. VEU-godtgørelse er kompensation fra staten og kompenserer for tab af arbejdsindtægt mens du er på kursus.

Hvis du får løn fra din arbejdsgiver, mens du er på kursus, kan din virksomhed få udbetalt godtgørelsen. Hvis du ikke får løn fra din virksomhed, kan du selv modtage godtgørelsen.

VEU-godtgørelsen skal søges på voksenuddannelse.dk i forbindelse med kursustilmelding. Hvis du allerede har tilmeldt dig, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk og søge om VEU-godtgørelse under min profil.

Det er AUB, der håndterer udbetalingen af VEU-godtgørelsen. Derfor er det dem, du skal kontakte hvis du har spørgsmål eller kommentarer til VEU.

VEU-godtgørelsen skal være søgt inden kursusstart.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Mohammed_1200x1200-removebg
Privatlivspolitik

Behandling af persondata

Vi registrerer og behandler kun oplysninger, som er nødvendige for os i forbindelse med administration af vores uddannelsestilbud. Oplysningerne har du angivet ved tilmelding til et kursus enten på kurser.tietgenskolen.dk eller på voksenuddannelse.dk samt resultater fra tests og prøver i forbindelse med afslutning af et forløb eller et kursus.

Har du spørgsmål?

Kontakt en af vores kursussekretærer

Marianne_Aalykke_MAAA_web22-removebg-preview
Marianne Aalykke
Kursussekretær
Kursusportalen
Marianne_Friis_Nielsen_MAFR_web22-removebg-preview
Marianne Friis Nielsen
Kursussekretær
Kursusportalen
Vibeke_Vesterskov_Nielsen_VVNI_web22-removebg-preview
Vibeke Vesterskov Nielsen
Kursussekretær
Kursusportalen
Lena_Baunsgaard_Pedersen_200x200-removebg
Lena Baunsgaard Pedersen
Administrationskoordinator
Bestyrelsen
Helle_Kjersgaard_HEKJ_web22-removebg-preview
Helle Kjersgaard
Kursussekretær
Kursusportalen