Velkommen til vores kursusportal

AMU-prøver og omprøver

AMU-prøven er en afslutning på dit AMU-kursus. Efter bestået AMU-prøve får du dit AMU-kursusbevis på det du har lært.

Svetlana_800x800-removebg
 • Om prøver på AMU
 • Tilmelding til AMU-prøver
 • Hjælpemidler
 • Bestået eller ikke-bestået
 • Bedømmelse af prøven
 • AMU-prøver for online kursister
 • Særlige prøvevilkår

Tilmelding til AMU-prøver

Når du har tilmeldt dig et AMU-kursus, er du automatisk tilmeldt AMU-prøven, som en afslutning på dit kursus. Prøven betragtes som en del af kurset og markerer afslutningen på din læring.

Det er din underviser, der fortæller dig om prøven og som fortæller  om tidsrummet for prøven, prøvens rammer, prøvegrundlaget, bedømmelsesgrundlaget samt de overordnede regler for prøvens afholdelse. Prøven ligger altid som det sidste på et kursus.

Der er ikke krav om, at du deltager i prøven, men du kan som udgangspunkt kun få et AMU-bevis, hvis du har bestået prøven. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du kun kan få VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har deltaget i kurset, og at prøven er en del af kurset.

Som udgangspunkt skal du have deltaget i undervisningen for at deltage i prøven. Hvis du har haft fravær fra undervisningen på grund af sygdom eller lignende, er det skolen, der afgør, om du kan deltage i prøven.

Hjælpemidler

Adgang til hjælpemidler vil være forskelligt fra prøve til prøve. Du må som regel anvende det skriftlige materiale, du har fået udleveret i undervisningen samt dine egne noter. Du må normalvis ikke benytte internettet, og der kan være andre hjælpemidler, du ikke må anvende. Din underviser informerer dig om disse forhold inden prøven.

Bestået eller ikke-bestået

Du skal opnå min. 50% korrekte svar for at bestå og får besked om prøveresultatet senest ti dage efter prøven. Bedømmelsen vil være Bestået eller Ikke bestået.

Hvis du ikke består prøven, har du mulighed for at gå til omprøve. Du har som udgangspunkt ret til én omprøve. Omprøven skal afholdes senest fire uger efter, at uddannelsen er afsluttet.

Bedømmelse af prøven

Prøverne gennemføres uden brug af censor og bedømmes som bestået/ikke bestået. Underviseren foretager bedømmelsen på baggrund af de bedømmelseskriterier, som er beskrevet i prøvebeskrivelsen.

Resultatet af bedømmelsen får du normalt i forlængelse af prøven. I nogle tilfælde får man først resultatet noget tid efter kursets afslutning - skolen melder en dato ud.

På et kursus med prøve kan du normalt kun få et AMU-bevis, hvis du har bestået prøven. I særlige tilfælde kan der dog gives dispensation (læs mere nedenfor under spørgsmålene om særlige prøvevilkår og fritagelse). Der er mulighed for at gå til omprøve, hvis du ikke består.

AMU-prøver for online kursister

Som onlinekursist tager du din AMU-prøve på samme vilkår som alle andre kursister. Prøverne foregår online på vores online læringsportal: Canvas. Det er din underviser, som introducerer dig for prøvens vilkår, afvikling og andet. Har du spørgsmål til afviklingen, skal du også spørge din underviser. Alternativt vores kursussekretær på området: Helle Kjersgaard.

Særlige prøvevilkår

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, og skolen vurderer, at det er nødvendigt med særlige prøvevilkår for, at du kan være ligestillet med andre i prøvesituationen. Det kan f.eks. være, hvis du er ordblind eller har store læse/skrivevanskeligheder. Det er skolen, der vurderer, hvilken støtte der skal tilbydes.

Hvis du har begrænsede dansksproglige færdigheder, kan skolen også vælge at tilbyde særlige prøvevilkår, hvis de vurderer, at der er behov for det.

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, og skolen vurderer, at det ikke er muligt at ligestille dig med andre i prøvesituationen gennem særlige prøvevilkår, har du mulighed for at søge om dispensation for at deltage i prøven. Hvis du får dispensation, vil det fremgå af AMU-beviset, at du har fået dispensation fra prøven. Ovenstående gælder også, hvis du har begrænsede dansksproglige færdigheder.

Daria_SoMe-webmedarbejder2022_web22

Generelle prøvekrav for AMU-udbydere

Der er pr. 1. januar 2019 indført et generelt prøvekrav på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), hvilket betyder, at vi som AMU-udbyder skal tilbyde dig at afslutte dit kursus med en prøve. Det er helt op til dig om du vil tage den. Prøvekravet er sket som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Prøver i AMU skal bidrage til, at læringsudbyttet for deltagerne øges. Samtidig er det formålet, at prøvekravet skal øge tilliden til kvaliteten af AMU og til den bedømmelse, der sker på uddannelserne. Disse AMU-prøver er i 2018-2019 og gennem en overordnet styring ved erhvervsudvalgene udviklet af skolerne selv og skal anvendes af alle AMU-udbydende skoler. Prøverne vil løbende blive opdateret og justeret efter behov.

 • Om omprøver på AMU
 • Kort om omprøver
 • Tilmeld dig omprøve
 • Afholdelse af omprøve
 • Deltagerbetaling på omprøve

Kort om omprøver

Hvis du ikke har bestået din AMU-prøve, skal du have mulighed for at deltage i én omprøve.

Du skal have minimum 50% korrekte svar for at bestå omprøven. Du får besked om prøveresultatet senest 10 dage efter prøven.

Som uddannelsesinstitutionen kan vi give dig mulighed for at få taget yderligere en omprøve, hvis det er begrundet i særlige forhold. Derudover kan der gives adgang til omprøve som følge af afgørelser på klager. Det er TietgenSkolens afgørelse, hvilke ganske særlige forhold, der kan føre til en yderligere omprøve.

Hvis en omprøve er placeret efter endt kursusdag, og du, som kursist, ikke består omprøven, vil det vilkår, at omprøven sker på et tidspunkt, hvor du må formodes at være træt, generelt være et forhold, der kan føre til, at kursisten tilbydes en ekstra omprøve.

Tilmeld dig omprøve

Hvis du vil tilmeldes omprøve på AMU, skal du kontakte vores kursussekretær Helle Kjersgaard på 65452017 eller hekj@tietgen.dk.

Afholdelse af omprøve

Omprøven skal afholdes inden for fire uger fra uddannelsens afslutning. Dato og tidspunkt skal meddeles den enkelte deltager skriftligt.

Det er ikke et krav, at omprøven afholdes samme sted som den oprindelige prøve. Institutionen må i øvrigt gerne samarbejde med andre institutioner om omprøver, således at omprøven kan afvikles på en anden institution end der, hvor deltageren har været på kursus. Skolen bør dog tilstræbe, at omprøven afholdes inden for en rimelig geografisk afstand i forhold til der, hvor den oprindelige prøve blev afholdt.

Omprøver skal som udgangspunkt afholdes på samme måde som den oprindelige prøve, men efteruddannelsesudvalget kan fastsætte andet, hvis udvalget finder, at dets centralt fastsatte bestemmelser om prøverammer, prøveforlægget, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier har gjort prøven uegnet som omprøve. I mangel af en sådan beslutning fra udvalgets side kan uddannelsesinstitutionen i denne situation modificere prøven for at gøre den egnet som omprøve.

Deltagerbetaling på omprøve

Der er ingen deltagerbetaling på omprøver. Deltagerbetaling for en omprøve betragtes som værende omfattet af den generelle deltagerbetaling for den dertilhørende AMU-uddannelse.

Kontakt Helle for spørgsmål og tilmelding
Helle_Kjersgaard_1200x1200-removebg
Couple dating in coffee shop

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv opdateret på de nyeste kurser. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil du modtage regelmæssige opdateringer om efteruddannelse og kurser direkte i din indbakke. Du behøver ikke at bekymre dig om at tjekke forskellige hjemmesider eller sociale medieprofiler for at holde dig opdateret. Det klarer vi for dig!